Privacyverklaring

Stenen-Sokkels.nl, Atelier-Davinci.nl, Art-Y.be, Art-ty.nl, artforcraft.nl, kerstbeeld.nl en Stenen-sokkels.nl zijn domeinnamen/ webshops van Atelier Davinci.
Als ambachtelijk bedrijf en webshop verwerkt Atelier Davinci gegevens van klanten en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen, gebruikmaken van de mogelijkheden van Atelier Davinci. Zowel deze klant als de consument zijn voor Atelier Davinci van grote waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Atelier Davinci dan ook van groot belang.

 

Persoonsgegevens die door Stenen-Sokkels.nl (Atelier Atelier Davinci) worden verwerkt

Atelier Davinci verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de webshop van Atelier Davinci (als Stenen-Sokkels.nl)  en/of omdat u deze gegevens zelf aan Atelier Davinci hebt  verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Atelier Davinci worden verwerkt:

Als u als klant gebruikmaakt van de activiteiten van Atelier Davinci, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Bedrijfsnaam;
  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
 
  • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
  • Informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen;
  • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u gebruikmaakt van de website(s) van Atelier Davinci, als bijvoorbeeld de Atelier Davinci-Blog, worden geen  persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkt Atelier Davinci bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan voor de verwerking van betalingen en verzendingen , zijn de website(s) en de dienstverlening van Atelier Davinci niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Atelier Davinci verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Atelier Davinci op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.  Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden versterkt.
Atelier Davinci respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de bestellingen naar u zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. 
Wij houden geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest door registratie bij onze webshop voor het aanmelden (login).  Wenst u dat niet dan is er bij Atelier Davinci een mogelijkheid om als "gast" te bestellen. Uw factuur- en verzendgegevens worden tijdens het afrekenproces gevraagd en al uw gegevens worden bij verzending verwijderd. Uiteraard kunt u dan niet later inloggen of uw bestelhistorie raadplegen.

Hoe lang bewaart Atelier Davinci uw persoonsgegevens?

Atelier Davinci bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Atelier Davinci ontvangt in het kader van het uitvoeren van uw aanvraag en het verwerken van hiermee samenhangende betalingen, betekent dit in ieder geval dat Atelier Davinci uw persoonsgegevens nooit langer bewaart dan twee jaren.

Analyseert Atelier Davinci uw websitebezoek?

Atelier Atelier Davinci  maakt alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Atelier Atelier Davinci  wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Atelier Davinci gebruikt cookies alleen met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Atelier Davinci in staat is de website(s) te optimaliseren. Analyses voor  andere als bijvoorbeeld gegevens verzamelen, worden niet uitgevoerd.

Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Atelier Davinci van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Atelier Davinci deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Na inloggen bij de bij Davinci behorende webshops kunt u in uw klanten pagina alle wijzigingen en verwijderingen in uw gegevens toepassen.
Heeft u hulp nodig hierbij dan kunt u uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@atelier-davinci.nl. Wel stelt Atelier Davinci vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Atelier Davinci vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Atelier Davinci zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten

Indien u van mening bent dat Atelier Davinci uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Atelier Davinci op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Veilig bestellen  

sokkels bij atelier davinci
Het invoeren van uw gegevens wordt beveiligd door een SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit is te zien aan de “HTTPS” aan het begin van de URL en zorgt ervoor dat de berichtenstroom gecodeerd is en alleen bij uw computer en ons bekend is. Zo kunnen anderen uw gegevens niet onderscheppen terwijl u deze invoert. Uw gegevens worden bewaard in een extra beveiligde omgeving met o.a. meerdere Firewalls.

 Veilig betalen


Betalingen via iDEAL & creditcards worden uitgevoerd op een beveiligde server van betaalprovider Mollie.  Dit is te herkennen aan het slotje bovenaan naast de pagina balk in de browser en wordt automatisch geactiveerd zodra er betaalgegevens ingevoerd dienen te worden.
De privacyverklaring van Mollie is in te zien biij   MOLLIE


Gegevensbescherming

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Atelier Davinci wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar martin@atelier-davinci.nl ter attentie van de Martin van den Houdt.

Dreumel, 01 januari 2018blog van Atelier Atelier Davinci
.
  • 0 artikelen
Staffel korting
staffel -korting%
10- 25 3%
25- 50 7%
50- 100 12%
100 + 15%